100% krikščioniška gamyklėlė

Užrašinė “Generolai”

Užrašinė “Dvasios vaisiai”

Užrašinė “Mylimoji”

Užrašinės
“Gėlės” ir “Pailščiai”

Atvirukai

Dienoraštis “Gelmių giliau”

Tai Dievo dukroms skirta dienoraštis.
Jis padės pažinti save, nerti į savo širdies gelmę, atleisti ir dėkoti.

200 psl. minkštas viršelis.

16  

Mylimoji

Tai Dievo dukroms skirta užrašinė.
Joje kiekvieną dieną Dievas kalbės apie Jo meilę tau!

130 psl. linijos.

14  

Generolai

Tai Dievo generolų citatų užrašinė.
Joje kasdien skaitysi Dievui pasišventusių vyrų ir moterų mintis, kurios padės suvokti, ką reiškia nešioti Dievo šlovę ir kokia jos kaina.

130 psl. taškeliai.
14  

Dvasios vaisiai

Tai užrašinė, kurios idėja kilo iš Galatams 5:22-23
Ji padės panašėti į Jėzų, augti dvasioje ir nešti vaisių Jo karalystei.

165 psl. linijos.

14